RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Administratorem danych osobowych jest Piotr Szewczuk, właściciel firmy Sport Zdrowie Kondycja. Siedziba ul. Jesionowa 4, 86-100 Świecie, NIP: 559-132-41309, REGON: 340760354, tel. 603 897 663. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ochrony zdrowia, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnienie bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.); art. 9 ust. 2 lit. h Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. podczas trwania leczenia oraz do momentu zakończenia przechowywania dokumentacji medycznej.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przekazania Ci innych treści, o które nas prosisz.

Dane podane do kontaktu mają na celu skontaktowanie się z Tobą w bieżących sprawach lub udzieleń odpowiedzi na kierowane przez Ciebie do nas pytania lub sprawy. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach wynikających z prowadzonej przez gabinet Sport Zdrowie Kondycja działalności.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Centrum Sport Zdrowie Kondycja jest oryginalną placówką, utworzoną na bazie wieloletnich doświadczeń sportowych, rehabilitacyjnych, szkoleniowych i metodycznych.

Zakres usług został stworzony w oparciu o doświadczenia Piotra Szewczuka zdobyte gdy był jeszcze młodym zawodnikiem z ambicjami i aspiracjami do osiągnięcia wielkich sukcesów.

Śledź nas:

KONTAKT DO NAS

SPORT ZDROWIE KONDYCJA
NIP: 5591324109
REGON: 340760354

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 8:00 - 21:00
wtorek 8:00 - 21:00
środa 8:00 - 21:00
czwartek 8:00 - 21:00
piątek 8:00 - 21:00
sobota 8:00 - 12:00
niedziela nieczynne